Windows 10, Group Policy

“Organisasjon – Ansatte” viser oversikt over organisasjonens ansatte. Du kan registrere ansatte selv om de ikke har en brukerkonto for XS Office. Ansatte som har brukerkonto vil symboliseres med grønn dress i listen. Ansatte uten brukerkonto i XS Office vil ha blå dress i listen. Det finnes også en grafisk fremstilling over de ansatte fordelt på avdelinger.

Merk at det ikke er mulig å bytte ut en eksisterende salgsprosess i en salgsmulighet. Mva for sist opprettede salgsordre fra denne salgsmuligheten.

  • Dette emnet er også sentralt i andre fag ved NITH .
  • Brukes som oftest hvis kunden krever spesiell merking på tilbud og salgsordrer.
  • Angir en eventuell spesiell faktor som vil ganges med antallet i hver varelinje i abonnementet som ikke er angitt med fastlåst antall.
  • Angir at den ansatte har markert fraværsdagen som klar for godkjenning.
  • Viser liste over alle dokumenter knyttet til valgt prosjekt.

Angir om det skal være mulig å flytte mapper i dokumentarkivet ved å bruke dra-og-slipp (“drag-and-drop”). Angir standard tidspunkt for påminnelser for oppgaver som forfaller. Gir mulighet til å angi hvilken farge-mal du vil bruke i XS Office. Hvis fakturaer forblir ubetalt over en periode uten at en dialog rundt dette er etablert, kan tilgangen til XS Office bli fjernet.

Slette Mange Oppgaver Samtidig

Det er ikke mulig å fjerne din egen tilgang til “Admin” eller “Admin” – “Tilgangskontroll”. Dette fordi denne operasjonen vil påvirke din egen tilgang til å justere tilgangsrettighetene etterpå. Brukergruppene tilknyttes rettigheter fra registreringsvinduet for tilgangsrettigheter. Det anbefales å bruke en kombinasjon av bokstaver og tall i passordet.

Brukerguide For Mobil Utskrift Og Skanning For Brother Iprint&scan Windows Phone

Se Organisasjon – Organisasjonsplan for steamui.dll mangler informasjon om denne. “Organisasjon – Logo” gir deg mulighet til å se og laste ned organisasjonens logo, enten i full størrelse eller som automatisk skalert miniatyr. Logoen vil blant annet fremkomme på tilbud, ordre, faktura og kreditnota du sender fra XS Office.

Leave a Reply